Karbonisert furu

Brent eller karbonisert tre, er en gammel måte å hindre soppvekst på. I Norge har den vært benyttet til gjerdestolper og i pæler til kaianlegg. I Japan har brent tre vært benyttet til kledning i århundrer, kjent under navnene Shou Sugi Ban eller Yakisugi.

Leverandøren garantere dobbel levetid på denne typen i forhold til vanlig kledning.

Brent kledning egner seg utmerket til utvendig bruk, restaurering av eldre bygninger, men det egner seg også godt til innvendig kledning. Avhengig av hvor mye det brennes kan fargen varieres fra grått til helt svart.

Overbygget her har sink beslag på tak og det skal legges Sedium når bygget er på plass.