Om oss

AS Kafra stiftet i 1979, er en av Norges ledende produsenter av overbygg for avløps-og rentvannstasjoner. Våre produkter blir levert gjennom Xylem Water Solutions Norge AS, som har filialer i hele landet.

Vi er lokalisert i Fredrikstad, med nærliggende havn for levering med båt langs hele Norges kyst, samt faste sjåfører, bil med kran, for leveranser i innlandet.

Vår fabrikk består av 1200 kvm nytteareal, hvor det inngår møterom og kontorer.         All produksjon foregår innendørs, hvor overbyggene blir bygget fra grunnen av.             Vi tilpasser byggene etter kundens ønske slik at de passer inn i nærmiljøet.               Ikke transportable størrelser blir delt i moduler, for sammenføying på anlegg.

Overbyggene blir innredet med sertifisert løfteutstyr, VVS og ønskede elektriske komponenter. Ferdige bygg blir montert direkte på underdel på anlegg.           Prosjektene blir tegnet i Solidworks, et tegneprogram som er kompatibelt med      Xylem og sump produsentene sine tegneprogrammer.

AS Kafra består av er en liten gjeng på 6 ansatte; 2 stk. på kontoret og 4 stk.          i produksjon. Disse har vært i firmaet i mange år. Vi har fast innleid elektriker fra Caverion på full tid. Caverion har kontorer i hele landet. I tillegg kommer andre faste innleide etter behov.

HMS

Vår erfaring er basert på produksjon av overbygg i mer enn 37 år.
Forretningsfilosofien vår er å levere de beste produktene til riktig pris, av god kvalitet og til rett tid.