Nyheter

Karbonisert furu

Brent eller karbonisert tre, er en gammel måte å hindre…

SIP-elementer

SIP moduler er et byggemateriale med garantert 80 - 100 års levetid.